پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تعارض و چانه زنی

۱۹,۰۰۰ تومان
0