پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۷۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۶۰,۰۰۰ تومان
0