پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۵۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان

۳۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

۴,۰۰۰ تومان
0