پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۵۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان

۳۷,۰۰۰ تومان
0