پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۸۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان

۷۵,۹۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

۷,۵۰۰ تومان
0