×

پاورپوینت مدیریت بحران

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بحران در سازمان (۲۰۱۴)

۲۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی

۲۷,۰۰۰ تومان
0