پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

۲۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت اصول برنامه ریزی

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی ۳۶۰ درجه

۵۵,۹۰۰ تومان
0