نقد مقاله نگرش دانشجویان دانشکده دندانپزشکی زاگرب نسبت به CAD/CAM

۱۰۹,۵۰۰ تومان

پروپوزال رابطه برنامه ریزی وطراحی شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان خسارات ناشی از شیوع برخی آفات و بیماری ها

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی فراوانی ماموریت های اورژانس به علت نزاع

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان افزایش موارد ابتلا به سرطان

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی تعداد افراد دچار حملات قلبی ۲۵ تا ۴۰ سال

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال تاثیر محیط صنعت بر سلامت تنفسی و بیماریهای تنفسی در معدن

۱۱۲,۰۰۰ تومان
0