×

پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی (تمامی فصول)

۱۲۰,۰۰۰ تومان
0