ادبیات و پیشینه آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی

۹۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب جهانگردی ورزشی

۶۸,۶۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب جهانگردی ورزشی (تمام فصول)

۱۹۶,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی تحلیل صنعت گردشگری در ورزش

۱۳۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی

۴۹,۰۰۰ تومان

پروپوزال شناسایی و اولویت بندی جاذبه های طبیعی اثرگذار بر گردشگری

۱۳۳,۰۰۰ تومان
0