ادبیات و پیشینه آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی

۹۸,۲۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب جهانگردی ورزشی

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب جهانگردی ورزشی (تمام فصول)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی تحلیل صنعت گردشگری در ورزش

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی

۵۴,۵۰۰ تومان

پروپوزال شناسایی و اولویت بندی جاذبه های طبیعی اثرگذار بر گردشگری

۱۳۳,۰۰۰ تومان
0