ادبیات و پیشینه آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی

امتیاز 3.02 ( 4207 رای )

در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۱ دی ۱۳۹۹
نوع فایل
Word
حجم فایل
171 کیلوبایت
تعداد صفحه ها
89 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
2018 بازدید
۹۸,۲۰۰ تومان

فصل ۲ (ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده)

عنوان: آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی

متغیرها: آینده پژوهی، سرمایه گذاری، تامین مالی، صنعت گردشگری، ورزشی

(ادبیات و پیشینه آینده پژوهی)

فهرست مبانی نظری:

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه 

۲-۲-مبانی نظری (ادبیات)
۲-۲-۱-گردشگری 
۲-۲-۱-۱-گردشگری ورزشی 
۲-۲-۱-۲-تعریف گردشگری 
۲-۲-۱-۳-انواع گردشگری 
۲-۲-۱-۴-انواع گردشگری با توجه به نوع فعالیت در طبیعت 
۲-۲-۱-۴-۱-گردشگری متکی بر طبیعت 
۲-۲-۱-۴-۲-گردشگری ماجراجویی 
۲-۲-۱-۴-۳-ترکینگ 
۲-۲-۱-۴-۴-گردشگری ساحلی 
۲-۲-۱-۴-۵-گردشگری مصرفی و غیرمصرفی 
۲-۲-۱-۴-۶-گردشگری حیات وحش 
۲-۲-۱-۴-۷-گردشگری پایدار 
۲-۲-۱-۵-تعریف گردشگری ورزشی 
۲-۲-۱-۶-تعریف گردشگری ورزشی 
۲-۲-۱-۷-گونه شناسی گردشگری 
۲-۲-۱-۷-۱-گردشگری مجازی 
۲-۲-۱-۷-۲-گردشگری درمانی 
۲-۲-۱-۷-۳-گردشگری تفریحی 
۲-۲-۱-۷-۴-گردشگری زمستانی 
۲-۲-۱-۷-۵-گردشگری انبوه 
۲-۲-۱-۷-۶-گردشگری گروهی بین المللی 
۲-۲-۱-۸-سایر گونه های گردشگری 
۲-۲-۱-۹-اشکال گردشگری در دهه اخیر 
۲-۲-۱-۱۰-دیدگاه های گردشگری ورزشی 
۲-۲-۱-۱۰-۱-دیدگاه هال 
۲-۲-۱-۱۱-دیدگاه گامون و رابینسون 
۲-۲-۱-۱۲-دیدگاه پیتز 
۲-۲-۱-۱۳-دیدگاه کورتزمان و زاهار 
۲-۲-۱-۱۴-عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی 
۲-۲-۱-۱۵-عوامل جلب کننده برای توسعه گردشگری 
۲-۲-۱-۱۶-شش قسم ابزار تسریع کننده توسعه ورزش گردشگری 
۲-۲-۱-۱۷-اهمیت گردشگری 
۲-۲-۱-۱۸-کشورهای فعال در گردشگری ورزشی 
۲-۲-۱-۱۹-جایگاه گردشگری ورزشی در جهان 
۲-۲-۱-۲۰-جوانب گردشگری ورزشی 
۲-۲-۱-۲۰-۱-جنبه های اقتصادی 
۲-۲-۱-۲۰-۲-جنبه های گسترش و پیشرفت منطقه ای 
۲-۲-۱-۲۰-۳-جنبه های فرهنگی و اجتماعی 
۲-۲-۱-۲۱-انگیزه های سفر 
۲-۲-۱-۲۲-نقش صنعت گردشگری در گسترش ورزش 
۲-۲-۱-۲۳-افزایش فعالیت های ورزشی از طریق جاذبه های گردشگری 
۲-۲-۱-۲۴-فرصت های گردشگری ورزشی در ایران 
۲-۲-۱-۲۵-پیشرفت های اخیر 
۲-۲-۱-۲۶-بحث هایی در مورد گردشگری 
۲-۲-۱-۲۷-چشم انداز آینده گردشگری در ایران 
۲-۲-۱-۲۸-آینده مطلوب گردشگری 
۲-۲-۱-۲۹-گردشگری در ایران 

۲-۲-۳-آینده پژوهی 

۲-۲-۳-۱-تعریف آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۱-ویژگی‌های آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۲-آینده پژوهی گردشگری 
۲-۲-۳-۳-پیش ران های کلان جهانی مؤثر بر گردشگری 
۲-۲-۳-۴-شاخص‌های مؤثر بر رشد و توسعه گردشگری در آینده 
۲-۲-۳-۵-اصول آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۶-فنون و روش های آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۶-۱-روش دیده بانی 
۲-۲-۳-۶-۲-تحلیل روند 
۲-۲-۳-۶-۳-پایش روند 
۲-۲-۳-۶-۴-برون یابی روند 
۲-۲-۳-۶-۵-توسعه وتحلیل سناریو 
۲-۲-۳-۶-۶-مشاوره وهمفکری 
۲-۲-۳-۶-۷-مدل سازی 
۲-۲-۳-۶-۸-شبیه سازی یا بازی 
۲-۲-۳-۷-رویکردهای آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۸-سه دسته هدف آینده پژوهی از نظر آینده پژوهان 
۲-۲-۳-۹- پنج مرحله آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۱۰-روش های آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۱۰-۱-تحلیل روند 
۲-۲-۳-۱۰-۲-تحلیل الگوی چرخه ای 
۲-۲-۳-۱۰-۳-واکاوی محیطی 
۲-۲-۳-۱۰-۴-سناریوپردازی 
۲-۲-۳-۱۰-۵-پس نگری 
۲-۲-۳-۱۰-۶-چشم اندازی 
۲-۲-۳-۱۰-۷-پیش بینی دنیای فناوری 
۲-۲-۳-۱۱-مراحل امکان پذیری ایده های آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۱۲-ویژگی های تحقیقات آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۱۳-فایده آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۱۴-آینده پژوهی فردی 
۲-۲-۳-۱۵-اهمیت آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۱۶-پیش فرض های آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۱۷-رویکردهای آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۱۸-برخی روش های قابل استفاده در آینده پژوهی 
۲-۲-۳-۱۹-مثال ساده برای معرفی رویکردهای آینده پژوهی 
۲-۲-۴-تأمین مالی 
۲-۲-۴-۱-جهانی شدن و روندهای بلندمدت اقتصادی 
۲-۲-۴-۲-انواع روش های تامین مالی 
۲-۲-۴-۲-۱-انواع روش‌های تأمین مالی داخلی 
۲-۲-۴-۲-۱-۲-ابزارهای ویژه تأمین مالی بلندمدت 
۲-۲-۴-۲-۲-انواع روش‌های تأمین مالی خارجی 
۲-۲-۴-۲-۲-۱-روش‌های قرضی (استقراضی) 
۲-۲-۴-۳-فاینانس 
۲-۲-۴-۴-یوزانس 
۲-۲-۴-۵-خطوط اعتباری 
۲-۲-۴-۶-وام های بین المللی 
۲-۲-۴-۶-۱-روش‌های غیر قرضی (سرمایه‌گذاری) 
۲-۲-۴-۷-تامین مالی در بنگاه های کوچک و متوسط 
۲-۲-۴-۷-۱-منابع داخلی تامین مالی 
۲-۲-۴-۷-۲-منابع تامین مالی از طریق بدهی و قرض 
۲-۲-۴-۷-۳-منابع خصوصی تامین مالی 
۲-۲-۴-۷-۴-منابع تامین مالی از طریق سرمایه و سهام 
۲-۳- پیشینه تحقیق 
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 
۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 

توضیحات: جزئیات فهرست نشده ی بیشتری در زیرمجموعه هر بند وجود دارد

منابع در متن: دارد (APA)

دامنه زمانی پیشینه تحقیقات: (داخلی: ۱۳۹۸-۱۳۹۲) (خارجی: ۲۰۱۴-۲۰۱۸)

رفرنس: ۲۰ فارسی و ۱۴ انگلیسی

گارانتی: دارد

  راهنمای خرید:
  • در هنگام خرید هرگز از V.P.N استفاده نکنید.
  • خریدار مکلف است قبل از هرگونه خرید، قوانین و مقررات سایت را با دقت مطالعه کند.
  • خریدار مکلف است قبل از هرگونه خرید، مشخصات و پیش‌نمایش محصول را با دقت مشاهده و سپس اقدام به خرید نماید.
  • اگر مشاهده پیش‌نمایش محصول، به تصمیم خرید شما کمک نکرد، قبل از خرید به پشتیبانی جهت دریافت مشاوره مراجعه کنید.
  • محصولات "حامیان دانشجویی" با کیفیت بسیار عالی و کاملا متفاوت با سایر محصولات موجود در فضای مجازی می‌باشند.
  • تمامی قیمت‌ها به تومان هستند.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد و یک ایمیل حاوی فاکتور خرید و لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه Spam یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید؛ (خرید مجدد انجام ندهید) نگران نباشید؛ از طریق پشتیبانی (کلیک کنید) اطلاع دهید که طی کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل بوجود آمده را برای شما برطرف خواهیم کرد.