جدول مورگان

امتیاز 3.22 ( 23 رای )

این جدول توسط robert v. krejcie  و  daryle w. morgan تهیه شده است و آن را باید آسانترین روش برای تعیین حجم نمونه قلمداد نمود.

تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، آسان تر از فرمول کوکران می باشد. زیرا فقط کافی است حجم جامعه یا N را در این جدول بیابید، آنگاه به ستون متناظر آن نگاه کرده و حجم نمونه یا n را استخراج نمایید. البته این روش یکی از محافظه کار ترین روش های تعیین حجم نمونه نیز می باشد و مخصوصا هنگام که حجم جامعه نسبتا کم باشد، حجم نمونه زیادی را اعلام می کند. بنابراین اگر احساس نمودید این حجم نمونه زیاد تعیین شده، به سراغ فرمول کوکران بروید.

در این جدول برای تعیین حجم نمونه آماری (s) باید ابتدا حجم جامعه آماری (N) را مشخص کرد.

به عنوان مثال: اگر تعداد جامعه آماری ۲۸۰ نفر باشد، انتخاب حداقل ۱۶۲ نفر (کفایت لازم) به عنوان نمونه آماری لازم است.

برای جامعه آماری بیشتر از ۱۰۰.۰۰۰ نفر، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری کافی است.

morgan - جدول مورگان

4873183 بازدید