تعیین حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان

امتیاز 3.13 ( 157 رای )

تعیین حجم نمونه آماری

این جدول توسط robert v. krejcie و daryle w. morgan تهیه شده است. آنرا باید آسانترین روش برای مشخص کردن حجم نمونه قلمداد نمود. تعیین و مشخص کردن حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، آسانتر از فرمول کوکران می باشد. زیرا فقط کافی است حجم جامعه یا N را در این جدول بیابید. آنگاه به ستون متناظر آن نگاه کرده و حجم نمونه یا n را استخراج نمایید. البته این روش یکی از محافظه کارترین روش های تعیین حجم نمونه نیز می باشد و مخصوصا هنگام که حجم جامعه نسبتا کم باشد، حجم نمونه زیادی را اعلام می کند.

بنابراین اگر احساس نمودید این حجم نمونه زیاد تعیین شده، به سراغ فرمول کوکران بروید. برای دست یافتن به حجم نمونه آماری (s) باید ابتدا حجم جامعه آماری (N) را مشخص کرد. بدین معنی که نخست از خود بپرسید که جامعه آماری تحقیق شما چه کسانی هستند و چه حدودا چه تعدادی هستند؟

به عنوان مثال: اگر تعداد جامعه آماری ۲۸۰ نفر باشد، انتخاب حداقل ۱۶۲ نفر (کفایت لازم) به عنوان نمونه آماری لازم است.

یعنی اگر جامعه آماری تحقیق ما شامل کارکنان شرکت های دانش بنیان استان X باشد. و تعداد آنها در مجموع بصورت تخمینی یا واقعی ۲۸۰ نفر باشند. طبق جدول مورگان باید حداقل ۱۶۲ نفر را به عنوان نمونه آماری انتخاب نمود. در این صورت حد کفایت لازم را برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری رعایت کردید.

برای جامعه آماری بیشتر از ۱۰۰.۰۰۰ نفر، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری کافی است. اما هرچه بیشتر انتخاب کنید نتایج حاصل از تحقیق بیشتر قابل تعمیم به کل جامعه خواهند بود. بدین معنا که نتایج تحقیق دارای اعتبار بیشتری خواهند بود.

تعیین حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان

اگر در رابطه با حجم جامعه آماری و تعیین مقدار حجم نمونه آماری نیاز به مشاوره رایگان دارید با ما تماس بگیرید.

9380 بازدید