متن های تقدیم نامه به ساحت مهدی موعود، امام زمان (عج)

متن های تقدیم نامه به حضرت مهدی موعود (عج)

در این مطلب، متون تقدیم به امام زمان (عج) تهیه و گردآوری شده اند.


یا مهـــــــدی

مطالب زیبای خود را برای ما کامنت بگذارید تا همگان استفاده نمایند“تقدیم به محضر پاک مولا علی (ع) و آقا امام زمان عجل الله”


تقدیم به

.

.

ساحت مقدس یوسف زهرا (ع)

که چشم ها برای زیارت صبحش بیدارند……..


تقدیم به امام زمان (عج):
قطب عالَم امکان
عالِم علوم بیکران
قائم آل محمد ( عج اللّه تعالی فرجه الشریف )
باشد که غنای دفتر خالی از معرفت و تهی از دانشم، روشن به نام مقدسش باشد


اگر این مختصر را ارزشی است؛
آن ارزش تقدیم به:
قطب عالم امکان، حضرت امام زمان (عج)، آیت رب ودود و ناجی ملک وجود؛ آنکه جهانی در انتظار عدالت و لطف اوست.


متن های تقدیم نامه به حضرت مهدی موعود (عج):

بیـــــمار توام ، روی توام درمـانست

جان داروی عاشـــقان رخ جانانست

بشتاب که جانم به لــــب آمد بی تو

دریاب مـــــــرا که بیش نتوان دانست

یک رباعی دیگر از عراقی

ای جان و جهان، تو را ز جان می طلبم

سرگشته تو را گـــــرد جهان می طلبم

تو در دل من نشسته ای فـــــــارغ و من

از تو ز جهانیان نشـــــــــــــان می طلبم


در غم هجر رخ ماه تو در ساز و گدازیم

تا به کی زین غم جانکاه بسوزیم و بسازیم

شب هجران تو آخر نشود رخ ننمایی

در همه دهر تو در نازی و ما گرد نیازیم

آید آن روز که در باز کنی پرده گشایی

تا به خاک قدمت جان و سر خوش ببازیم

این پایان نامه را به امام زمان (عج) تقدیم می کنم.


متن تقدیم نامه به امام زمان (عج):

ای آقا و مولای من، چشمانم بهانه می گیرند ،
که چقدر به جاده ی انتظار نگه کردیم

و هر روز از نسیم دل خبر زآشنا گرفتیم و خیره شدیم ،

باز هم جز آن نسیم که خبری

از انتظاری دوباره داشت ندیدیم .

ای آقای من ، ای مولای من و ای شادی

دُوران ها و آرزوی دل مؤمنان ، جمعه را

میعادگاهی می دانم که وعده یار درآن میعادگاه به تحقق می پیوندد .

سلامتی و تعجیل در امر فرج یوسف زهرا، امام زمان (عج)


تقدیم نامه:

السلام علیک یا بقیه الله

ای چـاره ی درخــواسـتگان ادرکـنــی – ای مـونـس و یـار بـی کـسان ادرکـنـی

من بی کسم و خسته و مهجور و ضعیف – یا حـضـرت صـاحـب الـزمـان ادرکـنــی

اللهم عجل لولیک الفرج


تـو مــی آیی، با یک سبد نــــور

امروز امیـر در میخانه تویی تــــو

فریـادرس این دل دیوانه تویی تـــو

مــرغ دل مـــا را که به کس رام نگردد

آرام تویــی، دام تویـــی، دانه تویـــی، تــــو


از هجر تو بی قرار بودن تا کــــــی؟ – بازیچــه روزگـــــــار بودن تا کـــــی؟

ترسم که چراغ عمر گردد خــاموش – دور از تو به انتظار بودن تا کــــــــی؟

بار غم تو به جان کشیدن آســـــــان – از دشمن تو طعنه شنیدن ســـخت است

ارزش معنوی این (کتاب، پایان نامه، و..) را به ساحت مقدس یوسف زهرا، (مهدی موعود عج) تقدیم می کنم.


آرزو نمی کنم که بیایی

آرزو می کنم وقتی آمدی چشمانم شرمسار نگاهت نشود

چون همه می دانند که می آیی ..

تقدیم به مونس و یار بی کسان ادرکـنـی


ای حجت حق پرده زرخسار بیفکن

کز هجر تو ما پیرهن صبر دریدیم

تقدیم به مولایم مهدی ادرکنی


راه به تـــو دور و بی نهایت شده است

این فــــــاصله مایه خجالت شده است

انگار که خواندن دعــــــای فـــــــــرجت

در وقت سحــر ز روی عـــادت شده است