پاورپوینت مدیریت امنیت رویدادها و اماکن ورزشی

۱۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت مکان یابی اماکن ورزشی

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت طراحی یک استخر شنای استاندارد

۱۱۵,۵۰۰ تومان

پروژه سیستم های اطلاعات مدیریت در کسب و کار در ورزش

۱۳۹,۵۰۰ تومان

پروژه سیستم تصمیم یار پشتیبان در ورزش حرفه ای

۱۴۹,۵۰۰ تومان

پروژه ساخت استادیوم پرت استرالیا

۹۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت بررسی و انتخاب یک موضوع تحقیق

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت تاسیسات و تجهیزات استخر شنا

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ضوابط طراحی استخرها

۱۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت چگونگی تهیه چک لیست برای اماکن ورزشی

۶۵,۹۰۰ تومان
0