پاورپوینت مدیریت تنوع در سازمان های ایران و جهان

۷۹,۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی

۹۸,۲۰۰ تومان

نقد مقاله چالش های پیش روی توسعه ورزش همگانی در ایران و راهبردها

۷۵,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی تحلیل صنعت گردشگری در ورزش

۱۳۹,۰۰۰ تومان

نقد پایان‌نامه بررسی توانایی و عملکرد مربیان تیم‌های ورزشی دانشگاه‌های کشور

۷۵,۹۰۰ تومان

نقد مقاله مدیریت ایمنی در ورزشگاه های فوتبال از دیدگاه تماشاگران

۴۵,۹۰۰ تومان
0