پاورپوینت مدیریت تنوع در سازمان های ایران و جهان

۵۰,۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی

۷۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله چالش های پیش روی توسعه ورزش همگانی در ایران و راهبردها

۴۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی تحلیل صنعت گردشگری در ورزش

۹۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه بررسی توانایی و عملکرد مربیان تیم های ورزشی دانشگاه

۳۸,۰۰۰ تومان

نقد مقاله مدیریت ایمنی در ورزشگاههای فوتبال از دیدگاه تماشاگران

۳۶,۰۰۰ تومان
0