پاورپوینت تعارض و چانه زنی

۴۹,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات

۵۹,۰۰۰ تومان
0