نقد پایان نامه انگلیسی مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری های خودکار (چت)

۷۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله پرسش از دندانپزشکان بریتانیا در مورد استفاده از CAD/CAM

۳۶,۰۰۰ تومان

نقد مقاله درک فناوری توسط ارتودنتیست ها: یک مطالعه کیفی

۴۵,۰۰۰ تومان
0