نقد مقاله طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی..

۵۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۰۹,۶۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۳۰۶,۹۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۹۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

۲۹۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی در سازمان های ورزشی

۴۴,۵۰۰ تومان
0