پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۲۹۱,۲۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۹۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی در سازمان های ورزشی

۳۹,۲۰۰ تومان
0