پاورپوینت فرمالیسم نقد ادبی الشکلانیه

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رویکردهای شعر معاصر عرب

۵۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تفسیر بلاغی سوره حمد

۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت استراتژیک

۵۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نثر در دوره عباسی و ادبیات برجسته

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نقد مقاله فراتحلیل انتخاب همزمان تکنولوژی و روش انتقال آن…

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی برنامه استراتژیک مشارکت تیم المپیک استرالیا در سال ۲۰۱۶

۶۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی برنامه ریزی استراتژیک مطالعات ورزشی اساتید دانشگاه ماساریک

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدرسه آپولو

۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه ای)

۱۶۸,۰۰۰ تومان
0