پاورپوینت فرمالیسم نقد ادبی الشکلانیه

۶۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نقد مقاله فراتحلیل انتخاب همزمان تکنولوژی و روش انتقال آن…

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رویکردهای شعر معاصر عرب

۵۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تفسیر بلاغی سوره حمد

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدرسه آپولو

۲۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه ای)

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پکیج پروژه کلاسی برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولیدی نخ و قرقره گیلان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولیدی نخ و قرقره گیلان

۴۴,۸۰۰ تومان

پاورپوینت استرس و نقش آن در سلامتی روانی و جسمانی انسان

۴۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی و المان های محدود هوشمند در مکانیک…

۴۲,۰۰۰ تومان
0