پاورپوینت طراحی سالانه بدنسازی فوتبال

۲۲۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرمالیسم نقد ادبی الشکلانیه

۷۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت رویکردهای شعر معاصر عرب

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت تفسیر بلاغی سوره حمد

۵۹,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت استراتژیک

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت نثر در دوره عباسی و ادبیات برجسته

۸۱,۹۰۰ تومان

پاورپوینت نقد مقاله فراتحلیل انتخاب همزمان تکنولوژی و روش انتقال آن…

۱۹۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی برنامه استراتژیک مشارکت تیم المپیک استرالیا در سال ۲۰۱۶

۸۹,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی برنامه ریزی استراتژیک مطالعات ورزشی اساتید دانشگاه ماساریک

۱۳۵,۹۰۰ تومان
0