پاورپوینت طراحی سالانه بدنسازی فوتبال

۲۱۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرمالیسم نقد ادبی الشکلانیه

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رویکردهای شعر معاصر عرب

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت تفسیر بلاغی سوره حمد

۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت استراتژیک

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت نثر در دوره عباسی و ادبیات برجسته

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت نقد مقاله فراتحلیل انتخاب همزمان تکنولوژی و روش انتقال آن…

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی برنامه استراتژیک مشارکت تیم المپیک استرالیا در سال ۲۰۱۶

۷۵,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی برنامه ریزی استراتژیک مطالعات ورزشی اساتید دانشگاه ماساریک

۱۲۵,۹۰۰ تومان
0