پاورپوینت سازه های بادی

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت حفظ و نگهداری اماکن ورزشی

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت امنیت رویدادها و اماکن ورزشی

۱۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت طراحی یک استخر شنای استاندارد

۱۱۵,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم موقعیت یاب جهانی در ورزش

۶۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم مدیریت دانش در ورزش

۸۹,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم خبره در ورزش ESS

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی بررسی کاربردهای سیستم های اتوماسیون اداری در ورزش OAS

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ضوابط طراحی استخرها

۱۱۵,۹۰۰ تومان
0