پروژه کلاسی المپیک آتن ۲۰۰۴

۹۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک ریو (۲۰۱۶)

۸۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک سوچی ۲۰۱۴ (روسیه)

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فوق برنامه های دانشگاه امریکا

۴۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ژورنال خارجی IJBMR

۳۹,۲۰۰ تومان

پاورپوینت ژورنال خارجی Management  Science

۴۹,۲۰۰ تومان

پاورپوینت اماکن ورزشی سبز

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت سازه های بادی

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت حفظ و نگهداری اماکن ورزشی

۷۵,۹۰۰ تومان
0