پروپوزال بررسی نگرش اساتید و دانشجویان دندانپزشکی درباره CAD/CAM…

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پروپوزال افزایش دقت شناسایی چهره با انتخاب زیرمجموعه بهینه از ویژگی های..

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی رفتارهای پیشگیری از سرطان پروستات کارکنان بیمارستان

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی شیوع دیابت در خانم های باردار

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال ماموریتهای تصادفی با منشا استفاده از موبایل حین رانندگی

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان خسارات ناشی از شیوع برخی آفات و بیماری ها

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان تصادفات موتوری در شهر

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان ابتلای افراد دچار حملات آسم

۹۱,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن

۹۸,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی فراوانی ماموریت های اورژانس به علت نزاع

۱۱۲,۰۰۰ تومان
0