پروپوزال بررسی رفتارهای پیشگیری از سرطان پروستات کارکنان بیمارستان

۴۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی شیوع دیابت در خانم های باردار

۳۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال ماموریتهای تصادفی با منشا استفاده از موبایل حین رانندگی

۳۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان خسارات ناشی از شیوع برخی آفات و بیماری ها

۳۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان تصادفات موتوری در شهر

۳۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان ابتلای افراد دچار حملات آسم

۲۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن

۲۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی فراوانی ماموریت های اورژانس به علت نزاع

۳۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی میزان افزایش موارد ابتلا به سرطان

۲۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی تعداد افراد دچار حملات قلبی ۲۵ تا ۴۰ سال

۲۵,۰۰۰ تومان
0