پروژه کلاسی برنامه استراتژیک مشارکت تیم المپیک استرالیا در سال ۲۰۱۶

۸۹,۹۰۰ تومان

پکیج پروژه کلاسی برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت تولیدی نخ و قرقره..

۲۲۵,۹۰۰ تومان

ترجمه پروژه کلاسی برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولیدی نخ و قرقره گیلان

۸۸,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولیدی نخ و قرقره گیلان

۱۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی کاربردکاوی وب (Web Usage Mining)

۸۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی بررسی کامل پروژه هواداران باشگاه بارسلونا

۱۸۹,۵۰۰ تومان

پروژه برنامه استراتژیک ورزش و تفریح آفریقای جنوبی (۲۰۱۵-۲۰۲۰)

۸۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک آتن ۲۰۰۴

۹۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک سوچی ۲۰۱۴ (روسیه)

۸۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم موقعیت یاب جهانی در ورزش

۶۹,۰۰۰ تومان
0