پروژه برنامه استراتژیک ورزش و تفریح آفریقای جنوبی (۲۰۱۵-۲۰۲۰)

۸۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک آتن ۲۰۰۴

۹۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک ریو (۲۰۱۶)

۸۵,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی المپیک سوچی ۲۰۱۴ (روسیه)

۸۵,۹۰۰ تومان

پروژه هوش مصنوعی در ورزش

۱۲۹,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم موقعیت یاب جهانی در ورزش

۶۹,۰۰۰ تومان

پروژه سیستم تصمیم یار پشتیبان در ورزش حرفه ای

۱۴۹,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم مدیریت دانش در ورزش

۸۹,۵۰۰ تومان

پروژه ساخت استادیوم پرت استرالیا

۹۹,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم خبره در ورزش ESS

۱۴۹,۰۰۰ تومان
0