ادبیات و پیشینه آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی

۷۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب جهانگردی ورزشی

۳۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ و ۸ کتاب جهانگردی ورزشی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب جهانگردی ورزشی

۳۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب جهانگردی ورزشی

۴۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱ کتاب جهانگردی ورزشی

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب جهانگردی ورزشی (تمام فصول)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی تحلیل صنعت گردشگری در ورزش

۹۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی

۳۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال شناسایی و اولویت بندی جاذبه های طبیعی اثرگذار بر گردشگری

۹۵,۰۰۰ تومان
0