ادبیات و پیشینه آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی

۹۸,۲۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب جهانگردی ورزشی

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ و ۸ کتاب جهانگردی ورزشی

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب جهانگردی ورزشی

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب جهانگردی ورزشی

۸۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱ کتاب جهانگردی ورزشی

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب جهانگردی ورزشی (تمام فصول)

۲۴۹,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی تحلیل صنعت گردشگری در ورزش

۱۵۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی

۶۵,۵۰۰ تومان

پروپوزال شناسایی و اولویت بندی جاذبه های طبیعی اثرگذار بر گردشگری

۱۳۳,۰۰۰ تومان
0