ادبیات و پیشینه آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی

۹۸,۲۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب جهانگردی ورزشی

۶۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ و ۸ کتاب جهانگردی ورزشی

۶۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب جهانگردی ورزشی

۶۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب جهانگردی ورزشی

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱ کتاب جهانگردی ورزشی

۶۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب جهانگردی ورزشی (تمام فصول)

۲۴۹,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی تحلیل صنعت گردشگری در ورزش

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی

۵۴,۵۰۰ تومان
0