سفارش آزمون آماری

سفارش انجام انواع آزمون های آماری در Spss پذیرفته می شود

مشاوره رایگان قبل از سفارش:WhatsApp Icon - سفارش آزمون آماری telegram icon 300x300 - سفارش آزمون آماری                   💡   مشاهده نمونه کارها    💡 

کلیه آزمون ها با کیفیت بسیار عالی و دقت بسیار بالا صورت می پذیرد و حامیان دانشجویی این تضمین را می دهد که هیچگونه ایرادی در فرآیند تحلیل وجود نداشته باشد و در غیر اینصورت مبالغ پرداختی به سفارش دهنده عودت خواهد یافت.

 • انواع آزمون های تفاوت جوامع (پارامتریک-ناپارامتریک)
 • انواع آزمون های همبستگی (پارامتریک-ناپارامتریک)
 • انواع آزمون های تعقیبی برای هرگروه (بونفرونی، توکی، LSD و غیره)
 • رگرسیون
 • انواع نمودارها
 • تحلیل عامل اکتشافی برای تعیین کفایت (روایی)
 • آلفای کرونباخ تکمیلی (پایایی)
 • آزمون کولموگروف اسمیرنوف تکمیلی
 • انواع شروط آماری مورد نیاز (ماهالانوبیس، هموژنیتی واریانسها و..)
 • سایر موارد درخواستی در محیط spss

خدمات پس از فروش:

 1. انجام اصلاحیه موردنیاز پس از رویت اساتید راهنما
 2. تفسیر و توضیحات و تایپ در word بصورت کاملا حرفه ای (زمان انجام و هزینه تفاسیر ۵۰% هزینه سفارش می باشد) 💡   مشاهده نمونه کارها    💡 

شرایط سفارش:

 1. انتخاب و پرداخت ودیعه (حداقل ۲۰.۰۰۰ تومان)
 2. تکمیل اطلاعات در فرم سفارش
 3. ارسال فایل دیتا در قالب (اکسل – spss – در تعداد کم، عکس از آیتم ها) (پسوندهای مجاز ارسال: zip-rar-xls-sav-pdf-jpg-png)
 4. دریافت پیامک از شماره سایت ۰۹۹۰.۵۱۷.۴۶۱۶ جهت اطلاعرسانی دریافت سفارش و پیش فاکتور

جدول هزینه و زمان تقریبی انجام آزمون: (قیمت ها به تومان می باشند)

نوع آزمونتعداد فرضیه هاتخمین زمانتخمین هزینهپرداخت ودیعه و تکمیل فرم اطلاعات
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع۱ تا ۵۴ تا ۸ ساعت۵۰ تا ۲۵۰
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع۶ تا ۱۰۸ تا ۲۰ ساعت۲۸۰ تا ۴۶۰
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع بهمراه آزمون های تعقیبی۱ تا ۵۶ تا ۱۲ ساعت۶۰ تا ۳۰۰
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع بهمراه آزمون های تعقیبی۶ تا ۱۰۱۴ تا ۲۲ ساعت۳۳۰ تا ۵۵۰
 آزمون های همبستگی (پارامتریک و ناپارامتریک)۱ تا ۵۴ تا ۸ ساعت۴۰ تا ۲۰۰
 آزمون های همبستگی (پارامتریک و ناپارامتریک)۶ تا ۱۰۸ تا ۲۰ ساعت۲۳۰ تا ۳۸۰
 آزمون های همبستگی بهمراه رگرسیون۱ تا ۵۱۰ تا ۲۰ ساعت۶۰ تا ۳۰۰
 آزمون های همبستگی بهمراه رگرسیون۶ تا ۱۰۲۰ تا ۳۲ ساعت۳۵۰ تا ۵۸۰
 تحلیل عاملی اکتشافی۱۶ تا ۳۰ ساعت۲۵۰ تا ۷۰۰
 آلفای کرونباخ تکمیلی + کولموگروف اسمیرنف تکمیلی۶ ساعت۸۰ تا ۱۸۰

*زمان بر اساس ساعت کاری محاسبه می شود (۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ – ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰)

💡 پس از کلیک روی گزینه پرداخت به صفحه وارد کردن مشخصات خود در درگاه پارس پال و سپس به صفحه پرداخت مبلغ خواهید رفت. 💡