سفارش انجام آزمون آماری در حامیان دانشجویی

سفارش انجام آزمون آماری

سفارش انجام انواع آزمون های آماری در Excel و Spss و Amos و MicMac پذیرفته می شود

مشاوره رایگان قبل از سفارش:سفارش انجام آزمون سفارش انجام آزمون                   💡   مشاهده نمونه کارها    💡 

کلیه آزمون ها با کیفیت بسیار عالی و دقت بسیار بالا صورت می پذیرد و حامیان دانشجویی این تضمین را می دهد که هیچگونه ایرادی در فرآیند تحلیل وجود نداشته باشد و در غیر اینصورت مبالغ پرداختی به سفارش دهنده عودت خواهد یافت.

 • انواع آمار توصیفی (بهمراه تفسیر و نمودار)
 • انواع آزمون های تفاوت جوامع (پارامتریک-ناپارامتریک)
 • انواع آزمون های همبستگی (پارامتریک-ناپارامتریک)
 • انواع آزمون های تعقیبی برای هرگروه (بونفرونی، توکی، LSD و غیره)
 • رگرسیون
 • انواع نمودارها
 • تحلیل عامل اکتشافی برای تعیین کفایت (روایی)
 • تحلیل عامل تاییدی
 • آلفای کرونباخ تکمیلی (پایایی)
 • آزمون کولموگروف اسمیرنوف تکمیلی
 • انواع شروط آماری مورد نیاز (ماهالانوبیس، هموژنیتی واریانسها و..)
 • سایر موارد درخواستی در محیط spss
 • کلیه موارد درخواستی در amos
 • کلیه موارد درخواستی در MicMac

خدمات پس از فروش:

 1. انجام اصلاحیه موردنیاز پس از رویت اساتید راهنما
 2. تفسیر و توضیحات و تایپ در word بصورت کاملا حرفه ای (زمان انجام و هزینه تفاسیر ۵۰% هزینه سفارش می باشد) 💡   مشاهده نمونه کارها    💡 

شرایط سفارش انجام آزمون:

 1. انتخاب و پرداخت ودیعه (حداقل ۵۰.۰۰۰ تومان)
 2. تکمیل اطلاعات در فرم سفارش
 3. ارسال فایل دیتا در قالب (اکسل – spss – در تعداد کم، عکس از آیتم ها) (پسوندهای مجاز ارسال: zip-rar-xls-sav-pdf-jpg-png)
 4. دریافت پیامک از شماره سایت ۰۹۹۰.۵۱۷.۴۶۱۶ جهت اطلاعرسانی دریافت سفارش و پیش فاکتور

جدول هزینه و زمان تقریبی انجام آزمون: (قیمت ها به تومان می باشند)

نوع آزمونتعداد فرضیه هاتخمین زمانتخمین هزینهپرداخت ودیعه و تکمیل فرم اطلاعات
 آمار توصیفی (جداول و نمودار بهمراه تفسیر)پس از بررسیپس از بررسیسفارش انجام آزمون
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع۱ تا ۱۵۴ تا ۲۴ ساعت۷۰ تا ۱.۰۵۰
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع بهمراه آزمون های تعقیبی۱ تا ۱۵۶ تا ۳۰ ساعت۸۰ تا ۱.۲۰۰
 آزمون های ضریب همبستگی (پارامتریک و ناپارامتریک)۱ تا ۱۵۴ تا ۲۰ ساعت۶۰ تا ۹۰۰
 آزمون های ضریب همبستگی بهمراه رگرسیون (تکمیلی)۱ تا ۱۵۱۰ تا ۳۰ ساعت۱۰۰ تا ۱.۵۰۰
 تحلیل عاملی اکتشافی۱۶ تا ۳۰ ساعت۳۰۰ تا ۶۰۰
 تحلیل عاملی تاییدی۲۴ تا ۳۶ ساعت۵۰۰ تا ۸۰۰
 آلفای کرونباخ تکمیلی + کولموگروف اسمیرنف تکمیلی۶ ساعت۱۰۰ تا ۲۰۰
 آینده پژوهی با میک مک (با تحلیل کامل)۱۲۰ تا ۲۴۰ ساعت۱.۴۰۰ تا ۲.۲۰۰
 برای سفارش سایر آزمون ها و محاسبه هزینه و زمان انجام آن، درسفارش انجام آزمون       هماهنگ نمایید

*زمان بر اساس ساعت کاری محاسبه می شود (۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰)

💡 پس از کلیک روی گزینه پرداخت به صفحه وارد کردن مشخصات خود در درگاه زرین پال و سپس به صفحه پرداخت مبلغ خواهید رفت. 💡