سفارش آزمون آماری

سفارش انجام انواع آزمون های آماری در Spss پذیرفته می شود

مشاوره رایگان قبل از سفارش:WhatsApp Icon - سفارش آزمون آماری telegram icon 300x300 - سفارش آزمون آماری                   💡   مشاهده نمونه کارها    💡 

کلیه آزمون ها با کیفیت بسیار عالی و دقت بسیار بالا صورت می پذیرد و حامیان دانشجویی این تضمین را می دهد که هیچگونه ایرادی در فرآیند تحلیل وجود نداشته باشد و در غیر اینصورت مبالغ پرداختی به سفارش دهنده عودت خواهد یافت.

 • انواع آزمون های تفاوت جوامع (پارامتریک-ناپارامتریک)
 • انواع آزمون های همبستگی (پارامتریک-ناپارامتریک)
 • انواع آزمون های تعقیبی برای هرگروه (بونفرونی، توکی، LSD و غیره)
 • رگرسیون
 • انواع نمودارها
 • تحلیل عامل اکتشافی برای تعیین کفایت (روایی)
 • آلفای کرونباخ تکمیلی (پایایی)
 • آزمون کولموگروف اسمیرنوف تکمیلی
 • انواع شروط آماری مورد نیاز (ماهالانوبیس، هموژنیتی واریانسها و..)
 • سایر موارد درخواستی در محیط spss

خدمات پس از فروش:

 1. انجام اصلاحیه موردنیاز پس از رویت اساتید راهنما
 2. تفسیر و توضیحات و تایپ در word بصورت کاملا حرفه ای (زمان انجام و هزینه تفاسیر ۵۰% هزینه سفارش می باشد) 💡   مشاهده نمونه کارها    💡 

شرایط سفارش:

 1. انتخاب و پرداخت ودیعه (حداقل ۲۰.۰۰۰ تومان)
 2. تکمیل اطلاعات در فرم سفارش
 3. ارسال فایل دیتا در قالب (اکسل – spss – در تعداد کم، عکس از آیتم ها) (پسوندهای مجاز ارسال: zip-rar-xls-sav-pdf-jpg-png)
 4. دریافت پیامک از شماره سایت ۰۹۹۰.۵۱۷.۴۶۱۶ جهت اطلاعرسانی دریافت سفارش و پیش فاکتور

جدول هزینه و زمان تقریبی انجام آزمون: (قیمت ها به تومان می باشند)

نوع آزمون تعداد فرضیه ها تخمین زمان تخمین هزینه پرداخت ودیعه و تکمیل فرم اطلاعات
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع ۱ تا ۵ ۴ تا ۸ ساعت ۵۰ تا ۲۵۰
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع ۶ تا ۱۰ ۸ تا ۲۰ ساعت ۲۸۰ تا ۴۶۰
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع بهمراه آزمون های تعقیبی ۱ تا ۵ ۶ تا ۱۲ ساعت ۶۰ تا ۳۰۰
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع بهمراه آزمون های تعقیبی ۶ تا ۱۰ ۱۴ تا ۲۲ ساعت ۳۳۰ تا ۵۵۰
 آزمون های همبستگی (پارامتریک و ناپارامتریک) ۱ تا ۵ ۴ تا ۸ ساعت ۴۰ تا ۲۰۰
 آزمون های همبستگی (پارامتریک و ناپارامتریک) ۶ تا ۱۰ ۸ تا ۲۰ ساعت ۲۳۰ تا ۳۸۰
 آزمون های همبستگی بهمراه رگرسیون ۱ تا ۵ ۱۰ تا ۲۰ ساعت ۶۰ تا ۳۰۰
 آزمون های همبستگی بهمراه رگرسیون ۶ تا ۱۰ ۲۰ تا ۳۲ ساعت ۳۵۰ تا ۵۸۰
 تحلیل عاملی اکتشافی ۱۶ تا ۳۰ ساعت ۲۵۰ تا ۷۰۰
 آلفای کرونباخ تکمیلی + کولموگروف اسمیرنف تکمیلی ۶ ساعت ۸۰ تا ۱۸۰

*زمان بر اساس ساعت کاری محاسبه می شود (۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ – ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰)

💡 پس از کلیک روی گزینه پرداخت به صفحه وارد کردن مشخصات خود در درگاه پارس پال و سپس به صفحه پرداخت مبلغ خواهید رفت. 💡