• کیفیت یا ارزانی؟؟؟!

پاورپوینت تمامی فصول کتاب اصول بازاریابی (نسخه ۱)

۸۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب روابط عمومی ورزشی (تمامی فصول)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات

۲۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۳)

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۲)

۲۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۱)

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۳)

۲۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۲)

۲۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۱)

۳۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۲)

۲۰,۰۰۰ تومان

آخرین مطالب رایگان

بیشتر

معرفی و بررسی تفاوت های کتاب اصول بازاریابی و خدمات از ۲ مترجم

کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات یا اصول بازاریابی و …

جدول مورگان

این جدول توسط robert v. krejcie  و  daryle w. morgan تهیه شده …

نشانی پست الکترونیک

چنانچه برای خرید محصولات، نشانی پستی الکترونیکی (ایمیل) ندارید. از ایمیل سایت استفاده نمایید.__________phdk.ir@gmail.com  )

0