×
  • کیفیت یا ارزانی؟؟؟!
  • تبلیغات
  • تبلیغات

پرسشنامه گرایش های اجتماعی مطلوب (خیرین)

۵,۰۰۰ تومان

طرح کسب و کار فروش و تحویل پیتزا

۲۰۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله چالش های پیش روی توسعه ورزش همگانی در ایران و راهبردها

۱۸,۰۰۰ تومان

نقد مقاله طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی دانشگاه

۱۸,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری های خودکار (چت)

۴۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله تاثیر ارتباطات بازاریابی شبکه اجتماعی بر ارزش ویژه برند

۱۶,۰۰۰ تومان

نقد مقاله مزیت منابع اطلاعاتی مشتری، استراتژی بازاریابی و عملکرد

۱۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بکارگیری اطلاعات گذشته و آینده مدیریت هزینه استراتژیک

۱۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله تعاون و COVID19: استراتژی بازاریابی مشاغل و تجارت مشترک

۱۶,۰۰۰ تومان

نقد مقاله تامین نیروی انسانی شایسته: مقایسه شرکتهای فنی و شهرداری

۱۶,۰۰۰ تومان

آخرین مطالب رایگان

بیشتر

بررسی تفاوت های کتاب اصول بازاریابی و خدمات از ۲ مترجم

کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات یا اصول بازاریابی و …

جدول مورگان

این جدول توسط robert v. krejcie  و  daryle w. morgan تهیه شده …

نشانی پست الکترونیک

چنانچه برای خرید محصولات، نشانی پستی الکترونیکی (ایمیل) ندارید. از ایمیل سایت استفاده نمایید.__________phdk.ir@gmail.com  )

0