پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش

۹۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی و انگیزش در کارکنان

۷۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت داوطلبان ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۱۲۵,۹۰۰ تومان

پروپوزال مقاله تاثیر مسابقه فوتسال بر ایمنی بازیکنان زن فوتسال

۷۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصول برنامه ریزی

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت شناخت ماهیت های سازمان های ورزشی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی و روش های ارزیابی

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت حسابداری مدیریت ABM, ABB, ABC

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی ۳۶۰ درجه

۷۵,۹۰۰ تومان
0