پروژه هوش مصنوعی در ورزش

۱۲۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فوق برنامه های دانشگاه امریکا

۴۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ژورنال خارجی IJBMR

۳۹,۲۰۰ تومان

پاورپوینت ژورنال خارجی Management  Science

۴۹,۲۰۰ تومان

پاورپوینت چک لیست و برگه های کدگذاری

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت اماکن ورزشی سبز

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت سازه های بادی

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی روباز

۵۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت حفظ و نگهداری اماکن ورزشی

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کف پوش های ورزشی

۶۵,۵۰۰ تومان
0