آموزش گام به گام SPSS ویژه دانشجویان تربیت بدنی

۶۸,۹۰۰ تومان

پاوروینت تغییر و تحول سازمانی

۵۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت تعارض و چانه زنی

۵۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت قدرت و سیاست

۵۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی

۶۵,۵۰۰ تومان

پروژه المپیک لندن (۲۰۱۲)

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ژورنال خارجی ScienceDirect

۴۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور

۱۰۵,۹۰۰ تومان

پروژه بازی های المپیک زمستانی ۲۰۱۰ ونکوور (کانادا)

۹۹,۵۰۰ تومان
0