کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش ها (ایران و جهان)

۲۰,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه بررسی رابطه بین وضعیت بهداشتی و ایمنی استخرهای سرپوشیده

۸۵,۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه مدیریت دانش و فراموشی هدفمند با میانجی تسهیم دانش

۴۵,۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه سرپرستی سوءاستفاده گرانه،خودکنترلی و رفتار اخلاقی

۴۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ورزش، زیبایی و سلامت: تحلیل کیفی تجربه زنان از باشگاه

۴۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۲۰۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی

۶۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش

۲۱۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تمام فصول کتاب تربیت بدنی در مدارس

۱۷۰,۰۰۰ تومان
0