×

پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

۲۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب تربیت بدنی در مدارس

۸۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه میزان آگاهی از حقوق ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تربیت بدنی عمومی

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور

۳۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات

۱۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان

۲۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی

۲۰,۰۰۰ تومان
0