×

پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۲۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۳۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۱۹۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصول برنامه ریزی

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شناخت ماهیت سازمان های ورزشی

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بالندگی سازمانی

۸,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی در سازمان های ورزشی

۲۰,۰۰۰ تومان
0