پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مکان یابی اماکن ورزشی

۶۵,۵۰۰ تومان

پرسشنامه رضایتمندی کاربران از سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS

۱۳,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم خبره در ورزش ESS

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم تصمیم یار پشتیبان در ورزش (Dss)

۹۱,۹۰۰ تومان
0