پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مکان یابی اماکن ورزشی

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رضایتمندی کاربران از سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS

۶,۰۰۰ تومان

پروژه سیستم خبره در ورزش ESS

۸۵,۰۰۰ تومان
0