نقد رساله دکتری طراحی الگوی توسعه منابع انسانی بر اساس فرایند مدیریت دانش

۱۲۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۵۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۲۹۱,۲۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۹۸,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه انگلیسی تامین نیروی انسانی شایسته: مقایسه شرکت های فنی و …

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تنوع

۳۹,۲۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۴۲,۰۰۰ تومان
0