نقد مقاله طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی..

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد رساله دکتری طراحی الگوی توسعه منابع انسانی بر اساس فرایند مدیریت دانش

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۵۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۰۹,۶۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی (تمامی فصول)

۳۰۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۹۸,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه انگلیسی تامین نیروی انسانی شایسته: مقایسه شرکت های فنی و …

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تنوع در منابع انسانی

۳۹,۲۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۴۹,۰۰۰ تومان
0