نقد مقاله طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی..

۹۵,۵۰۰ تومان

نقد رساله دکتری طراحی الگوی توسعه منابع انسانی بر اساس فرایند مدیریت دانش

۱۶۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی (تمامی فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۱۲۵,۹۰۰ تومان

نقد پایان نامه انگلیسی تامین نیروی انسانی شایسته: مقایسه شرکت های فنی و …

۱۵۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تنوع در منابع انسانی

۶۶,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۵۵,۹۰۰ تومان
0