×

نقد مقاله تامین نیروی انسانی شایسته: مقایسه شرکتهای فنی و شهرداری

۱۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تنوع

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۱۰,۰۰۰ تومان
0