نقد مقاله طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی..

۵۹,۰۰۰ تومان

نقد رساله دکتری طراحی الگوی توسعه منابع انسانی بر اساس فرایند مدیریت دانش

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۵۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۰۹,۶۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۳۰۶,۹۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۹۸,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه انگلیسی تامین نیروی انسانی شایسته: مقایسه شرکت های فنی و …

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تنوع

۳۹,۲۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۴۹,۰۰۰ تومان
0