×

پروژه متن باز وب سایت مجله

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه باشگاههای فوتبال بعنوان برند و حامیان آنها بعنوان مصرف کننده

۷۵,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی نوین الکترونیک در ورزش

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تحلیل صنعت گردشگری در ورزش

۸۵,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی سبز در ورزش

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۸ و ۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۵، ۶، ۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت پروژه در ورزش (کلیه فصول)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پروژه فعالیت های فوق برنامه مدرسه امریکایی هنگ کنگ (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه برنامه استراتژیک ورزش و تفریح آفریقای جنوبی (۲۰۱۵-۲۰۲۰)

۴۵,۰۰۰ تومان
0