سفارش انجام آزمون آماری در حامیان دانشجویی

سفارش انجام آزمون آماری

سفارش انجام انواع آزمون های آماری در Excel و Spss و Amos و MicMac پذیرفته می شود

تاریخ بروزرسانی اطلاعات: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

مشاوره رایگان قبل از سفارش: ۱۶-۴۶-۵۱۷-۹۹۰-۰  سفارش انجام آزمون سفارش انجام آزمون                      مشاهده نمونه کارها   

کلیه آزمون ها با کیفیت بسیار عالی و دقت بسیار بالا صورت می پذیرد و حامیان دانشجویی این تضمین را می دهد که هیچگونه ایرادی در فرآیند تحلیل وجود نداشته باشد و در غیر اینصورت مبالغ پرداختی به سفارش دهنده عودت خواهد یافت.

 • انواع آمار توصیفی (بهمراه تفسیر و نمودار)
 • انواع آزمون های تفاوت جوامع (پارامتریک-ناپارامتریک)
 • انواع آزمون های همبستگی (پارامتریک-ناپارامتریک)
 • انواع آزمون های تعقیبی برای هرگروه (بونفرونی، توکی، LSD و غیره)
 • رگرسیون
 • انواع نمودارها
 • تحلیل عامل اکتشافی برای تعیین کفایت (روایی)
 • تحلیل عامل تاییدی
 • آلفای کرونباخ تکمیلی (پایایی)
 • آزمون کولموگروف اسمیرنوف تکمیلی
 • انواع شروط آماری مورد نیاز (ماهالانوبیس، هموژنیتی واریانسها و..)
 • سایر موارد درخواستی در spss
 • کلیه موارد درخواستی در amos
 • کلیه موارد درخواستی در SmartPls 4
 • کلیه موارد درخواستی در MicMac

خدمات پس از فروش:

 1. انجام اصلاحیه موردنیاز پس از رویت اساتید راهنما
 2. تفسیر و توضیحات و تایپ در word بصورت کاملا حرفه ای (هزینه تفاسیر ۵۰% هزینه مجموع سفارش می باشد)    مشاهده نمونه کارها   

شرایط سفارش انجام آزمون:

 1. انتخاب و پرداخت ودیعه (حداقل ۵۰.۰۰۰ تومان)
 2. تکمیل اطلاعات در فرم سفارش
 3. ارسال فایل دیتا در قالب (اکسل – spss – در تعداد کم، عکس از آیتم ها) (پسوندهای مجاز ارسال: zip-rar-xls-sav-pdf-jpg-png)
 4. دریافت پیامک از شماره سایت ۰۹۹۰.۵۱۷.۴۶۱۶ جهت اطلاعرسانی دریافت سفارش و پیش فاکتور

جدول هزینه و زمان تقریبی انجام آزمون: (قیمت ها به تومان می باشند)

نوع آزمونتعداد فرضیه هاتخمین زمانتخمین هزینه
 آمار توصیفی (جداول و نمودار بهمراه تفسیر)پس از بررسیپس از بررسی
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع۱ تا ۱۵۴ تا ۲۴ ساعت۲۰۰ تا ۲.۶۰۰
 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع بهمراه آزمون های تعقیبی۱ تا ۱۵۶ تا ۳۰ ساعت۲۳۰ تا ۲.۷۰۰
 آزمون های ضریب همبستگی (پارامتریک و ناپارامتریک)۱ تا ۱۵۴ تا ۲۰ ساعت۱۹۰ تا ۲.۲۰۰
 آزمون های ضریب همبستگی بهمراه رگرسیون (تکمیلی)۱ تا ۱۵۱۰ تا ۳۰ ساعت۲۵۰ تا ۳.۰۰۰
 تحلیل عاملی اکتشافی۱۶ تا ۳۰ ساعت۴۰۰ تا ۷۰۰
 تحلیل عاملی تاییدی۲۴ تا ۳۶ ساعت۹۰۰ تا ۱.۵۰۰
 آلفای کرونباخ تکمیلی + کولموگروف اسمیرنف تکمیلی۶ ساعت۲۰۰ تا ۳۰۰
 آینده پژوهی با میک مک (با تحلیل کامل)۱۲۰ تا ۲۴۰ ساعت۲.۵۰۰ تا ۴.۰۰۰
 برای سفارش سایر آزمون ها و محاسبه هزینه و زمان انجام آن، درسفارش انجام آزمون       هماهنگ نمایید

*زمان بر اساس ساعت کاری محاسبه می شود (۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰)