پاورپوینت آموزش ژیمناستیک

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش والیبال

۴۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت بودجه بندی نسخه (۲)

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بحران

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت اصول برنامه ریزی و طراحی انواع تمرین

۶۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت بالندگی سازمانی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته

۶۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت بودجه بندی (۱)

۴۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

۹۵,۹۰۰ تومان
0