×

برنامه استراتژیک فدراسیون جهانی بدمینتون ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰

۳۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی و تمرین

۲۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصول ۲، ۳ و ۴ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۶,۰۰۰ تومان

پروژه برنامه استراتژیک ورزش و تفریح آفریقای جنوبی (۲۰۱۵-۲۰۲۰)

۴۵,۰۰۰ تومان
0