برنامه استراتژیک فدراسیون جهانی بدمینتون ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی و تمرین

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته

۱۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصول ۲، ۳ و ۴ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۶,۰۰۰ تومان

پروژه برنامه استراتژیک ورزش و تفریح آفریقای جنوبی (۲۰۱۵-۲۰۲۰)

۳۹,۰۰۰ تومان
0