پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۵۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۰ و ۱۱ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۸۴,۰۰۰ تومان

پروپوزال رابطه برنامه ریزی وطراحی شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصول برنامه ریزی

۴۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس،مدل آیزنر (۱۳۹۷)

۱۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت اصول برنامه ریزی و طراحی انواع تمرین

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۲، ۳ و ۴ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۷۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۷۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۵، ۶، ۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۶۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت پروژه در ورزش (کلیه فصول)

۱۲۰,۰۰۰ تومان
0