×

پروپوزال رابطه برنامه ریزی وطراحی شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصول برنامه ریزی

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس بر اساس مدل آیزنر (۱۳۹۷)

۱۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی و تمرین

۲۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصول ۲، ۳ و ۴ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۵، ۶، ۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت پروژه در ورزش (کلیه فصول)

۱۱۰,۰۰۰ تومان
0