پاورپوینت مدیریت تنوع در منابع انسانی

۶۶,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدل ارزیابی متوازن (کارت امتیازی) BSC

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت داوطلبی ورزشی

۱۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی در سازمان های ورزشی

۶۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ورزشگاه های سبز روسیه جهت مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بحران در سازمان (۲۰۱۴)

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ۲۰ گام عملیاتی در مدیریت بحران سازمان های بزرگ و پیچیده

۴۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ارتباطات سازمانی

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

۷۵,۹۰۰ تومان

پاوروینت تغییر و تحول سازمانی

۵۲,۵۰۰ تومان
0