پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه میزان آگاهی از حقوق ورزشی

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فناوری اطلاعات

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هوشمندی رقابتی دشامپس و نایاک (۱۹۹۵) و روچ و سانتی (۲۰۰۱)

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷۵)

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان (مدل کارن بکر)

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد (۲۰۰۰)

۱۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی

۱۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدز (۲۰۰۷)

۱۰,۰۰۰ تومان
0