×

پاورپوینت کتاب روابط عمومی ورزشی (تمامی فصول)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روابط عمومی ورزشی

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۱۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۱۳,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی و روابط کار

۱۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۷,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت حسابداری مدیریت ABM, ABB, ABC

۴۰,۰۰۰ تومان
0