پروژه سیستم اتوماسیون اداری در ورزش

۸۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال شناسایی و اولویت بندی جاذبه های طبیعی اثرگذار بر گردشگری

۳۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال توصیف جایگاه مصادیق فرهنگی در بین پهلوانان ایرانی

۴۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال رابطه بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی در کارکنان ادارات

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بررسی و انتخاب یک موضوع تحقیق

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تاسیسات و تجهیزات استخر شنا

۱۳,۵۰۰ تومان

پاورپوینت ضوابط طراحی استخرها

۲۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت چگونگی تهیه چک لیست برای اماکن ورزشی

۲۰,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تعیین اثربخشی فعالیت ورزشی فوق برنامه دانشگاهها

۸,۵۰۰ تومان

نقد پایان نامه بررسی توانایی و عملکرد مربیان تیمهای ورزشی دانشگاه

۸,۵۰۰ تومان

آخرین مطالب رایگان

بیشتر

جدول مورگان

این جدول توسط robert v. krejcie  و  daryle w. morgan تهیه شده …

تطبیق سیاست های توسعه گردشگری در ایران و سوریه (استراتژیک)

مقدمه توسعه درمان بسیاری نابسامانی ها در عرصه ی اقتصاد …

نشانی پست الکترونیک

چنانچه برای خرید محصولات، نشانی پستی الکترونیکی (ایمیل) ندارید. از ایمیل سایت استفاده نمایید.__________phdk.ir@gmail.com  )

0