پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEOPI-R)

۳,۸۰۰ تومان

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۲,۸۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت تورنس

۴,۵۰۰ تومان

پرسشنامه روابط متقابل شخصی ۲FIBRO-B

۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) توماس لاداهل و کنجر

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت

۳,۳۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت (سلطانی)

۳,۴۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت

۳,۶۰۰ تومان

پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال

۳,۵۰۰ تومان

چک لیست وضعیت ایمنی اماکن ورزشی مدارس

۲۳,۰۰۰ تومان

آخرین مطالب رایگان

بیشتر

معرفی و بررسی تفاوت های کتاب اصول بازاریابی و خدمات از ۲ مترجم

کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات یا اصول بازاریابی و …

جدول مورگان

این جدول توسط robert v. krejcie  و  daryle w. morgan تهیه شده …

نشانی پست الکترونیک

چنانچه برای خرید محصولات، نشانی پستی الکترونیکی (ایمیل) ندارید. از ایمیل سایت استفاده نمایید.__________phdk.ir@gmail.com  )

0