پرسشنامه سلامت عمومی

۷,۵۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق مدیریتی

۷,۵۰۰ تومان

پرسشنامه خشنودی شغلی

۷,۵۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

۷,۵۰۰ تومان

جدیدترین مقاله ها

بیشتر

پرسشنامه یونس رسولی

پرسشنامه یونس رسولی همکار گرامی؛ با سلام و عرض ادب، …

پرسشنامه زهرا قاسم زاده

پرسشنامه زهرا قاسم زاده همکار گرامی؛ با سلام و عرض …

درآمدی بر شناخت قرآن کریم

درآمدی بر شناخت قرآن کریم ‏عنوان و نام پدیدآور: درآمدی …

پرسشنامه رضوان نیک نفس

پرسشنامه رضوان نیک نفس با سلام پرسشنامه هایی که در …

معنای لغوی و ادبی تحمیدیه

معنای لغوی و ادبی تحمیدیه معنی لغوی: نیک ستودن و …

شخصیت پنهان شما چیست؟

شخصیت پنهان شما چیست؟ با آزمون زیر شخصیت پنهانی تان …

0